Angajari


Consiliul   Judetean   Cluj organizează, în   conformitate   cu   prevederile   OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, concurs pentru ocuparea a 7 posturi de Administrator in cadrul CLUJANA S.A.